Eco Urban Living –hankkeen tavoitteena on kehittää Espoota elinvoimaisena ja kilpailukykyisenä kestävän kehityksen kaupunkina. Strategisena kärkenä hankkeessa on Otaniemen, Keilaniemen ja Tapiolan muodostama kokonaisuus, ns. T3 -alue, jossa teknologinen tutkimus ja opetus, kulttuuri ja design sekä kansainvälinen liiketoiminta toimivat keskinäisessä vuorovaikutuksessa muodostaen perustan alueen kansainväliselle kilpailukyvylle. T3 -aluetta kehitetään määrätietoisesti myös uusien tuotteiden ja innovaatioiden kehitys- ja demonstraatioympäristönä.  Hankkeen perustana on vuoden 2010 aikana toteutettu skenaarioprosessi, joka kokosi monipuolisen joukon Espoon kaupungin asukkaita, paikallisia yrityksiä sekä kaupunginhallituksen jäseniä.  Prosessi tuotti useita ideoita tulevaa demonstraatiohanketta ja kaupunkisuunnittelua varten, ja sen tulokset julkaistiin skenaarioraporttina, joka on luettavissa seuraavassa linkissä.

Eco Urban Living -hankkeen tavoitteet ovat

  • Luoda yhdessä testiympäristö sähköisten ajoneuvojen ja niihin liittyvän teknologian kehitykselle, testaukselle sekä niiden kaupallistamiselle.
  • Luoda ekosysteemiin tarvittavat kyvykkyydet demonstraatio-ohjelman tuloksien nopean kansainvälisen hyödyntämisen edistämiseksi.
  • Vahvistaa kansainvälistä verkostoitumista niihin johtaviin kaupunkeihin ja yliopistoihin, jotka voisivat tukea  demonstraatio-ohjelman tulosten nopeaa kaupallistamista.

Eco Urban Living -demonstraatio-ohjelma toteutetaan 5/2011–4/2015.   Ohjelma koostuu kuudesta tutkimuspolusta, jotka tukevat kattavaa sähköisten ajoneuvojen demonstraatio: (1-3) Sähköajoneuvoteknologia, (4) Asiakasdialogi, (5) Markkinatakaavat ekosysteemit ja (6) World Alliance for Low Carbon Cities. Demonstraatio-ohjelmaan osallistuvat Eco Urban Living –hankkeen perustavat kumppanit: Espoon kaupunki, Valmet Automotive ja Synocus, sekä muita alan-johtavia yrityksiä ja tutkimuslaitoksia, mukaanlukien: Aalto Yliopisto, Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto, Hanken ja VTT.  Lisäksi tutkimusalusta tulee olemaan avoin uusille testikumppaneille jotka hankkivat sähköisiä ajoneuvoja ja suostuvat käyttämään niitä tutkimustarkoituksiin Eco Urban Living -demonstraatio-ohjelmassa.

Demonstraatio-ohjelmaan osallistuvat yritykset ja tutkimuslaitokset hyötyvät ohjelmasta vähintään kolmella tavalla:

  • Ohjelma mahdollistaa alan johtavan tutkimuksen hyödyntämisen sähköautostrategioiden, älykkäiden sähköverkkojen ja vähäpäästöisten kaupunki-infrastruktuurien kehittämisessä.
  • Osallistujat voivat ottaa johtavan roolin Suomen merkittävimmässä sähköautojen demonstraatio-ohjelmassa, mikä vahvistaa heidän yhteyksiään markkinoiden johtaviin kansallisiin ja kansainvälisiin yrityksiin.
  • Demonstraatio-ohjelman vaatimien laitteiden hankintahinta jaetaan osallistuvien kumppaneiden kesken.

Eco Urban Living –projektin englanninkielinen portaali tarjoaa lisätietoa projektin kehityksestä ja taustasta. Portaalin suomenkielistä versiota kehitetään ja laajennetaan projektin edistyessä.

Lataa World Alliance for Low Carbon Cities ja Eco Urban Living -uutiskirje (pdf)
Eco Urban Living –projektin englanninkielinen portaali tarjoaa lisätietoa projektin kehityksestä ja taustasta. Portaalin suomenkielistä versiota kehitetään ja laajennetaan projektin edistyessä.

Click on the image for the full report.